Heel jezelf

Als moeder moet je er altijd staan. Ook als het niet goed met je gaat, móet je door. Wat je ook probeert om je kind er niet mee te belasten. Het lukt niet. Kinderen voelen het haarfijn aan. Ze trekken zich terug, gaan ‘moeilijk’ gedrag vertonen, zich aanpassen of juist overdreven hulp bieden. Gevolg: er is minder verbinding tussen jou en je kind.

Geef je kind ruimte om zich vrijelijk te ontwikkelen De zorg voor je kind lijkt eerste prioriteit, maar het is veel belangrijker dat jij je levenslust weer terugkrijgt. Dat je minder somber, zorgelijk of verdrietig voelt. Door aan je problemen en onverwerkte trauma’s te werken, ontstaat er weer meer ruimte voor je kind. Je kind wordt bijvoorbeeld minder introvert of bozig. Het kan weer op je bouwen en zichzelf vrijelijk ontwikkelen. Het kind hoeft niet bezig te zijn voor mama te ‘zorgen’.

Heel jezelf zodat je er weer voluit moeder kan zijn Wanneer je niet lekker in je vel zit, is het lastig om verbinding te voelen met je omgeving. Je sluit je af voor je gevoel of wordt er juist door overmand. In coaching gaan we daarom aan de slag met het herstellen van de verbinding met jezelf. We gaan op zoek naar de dingen die je belemmeren om voluit te leven, en aanwezig te kunnen zijn voor je kind(eren).